Profiel

Profiel

Na 20 jaar ervaring met een traditioneel opgezet bureau is in oktober 1997 gestart met een eigen bureau.
Er is doelbewust gekozen voor het loskoppelen van het ontwerp en management van tekentechnische productie.
Tijd en ruimte worden vrijgemaakt voor de persoonlijke betrokkenheid van de architect richting opdrachtgever.
Voorwaarde is dat naar de opdrachtgever toe het vertrouwen wordt gewonnen, dat zijn project in alle facetten (esthetiek, constructie, financieel, bouwfysisch, etc.) in goede handen is.

Het ontwerp rust op drie pijlers: kwaliteitgeld en tijd.

  • De kwaliteit stelt eisen aan het nauwkeurig definiëren van het project in bestek en tekeningen en het bewaken ervan tijdens de realisatie.
  • De kosten dienen in een zo vroeg mogelijk stadium een zeer hoog realiteitsgehalte te hebben, om de investering op haalbaarheid en rendement te toetsen (evenzo naar financiers en banken). Een uitgekiende en adequaat uitgevoerde kostencontrole tijdens de bouw is essentieel.
  • Het tijdsverloop van de bouw is wellicht het meest cruciale en tevens het minst stabiele element. Een strakke planning houdt renteverliezen en factureringstermijnen in de hand, evenals een strikte bewaking en creatieve verwerking van problemen, zoals vorst, leveringsproblemen, schade, etc.

Deze benadering resulteert in een snelle en doelgerichte aanpak in de realisatie van met name kantoren en bedrijfsgebouwen (ook internationaal).
Het specialisme is opgebouwd in de financiële opzet, begroting en budgetbewaking van een project. Voortdurende voeling met prijs- en kostenniveau’s in binnen- en buitenland garanderen een objectief en stabiel advies naar de opdrachtgever.

De opdrachtgevers waren en zijn institutionele beleggers, overheden, multinationals, bedrijven en projectontwikkelaars.


Op basis van jarenlange ervaring met logistieke projecten in binnen- en buitenland heeft de Duitse investeringsmaatschappij Palmira Capital Partners te Frankfurt zich verbonden aan ons bureau, voor het technisch beheer van gebouwen en het contact met de gebruikers.
In de samenwerking met Palmira Capital Partners behartigen wij tevens de belangen naar de overheid, de aannemers en installatie servicediensten.
Door de uitgebreide expertise met utiliteitsgebouwen verloopt het opstellen van onderhoudsbegrotingen en planningen soepel en adequaat.
De portfolio omvat onder meer distributiecentra in Rotterdam en Antwerpen.